Ioulída - Mýli - Petrovoúni - Sklavonikóla - Agia Marína - Plagiá - Písses

Beoordeling: Er zijn twee manieren om van Ioulída naar Písses te wandelen, één via Mylopótamos (zie de wandeling Ioulída - Mylopótamos - Fléa - Agia Marína - Písses) en de andere via de molens en Sklavonikóla.
Deze laatste versie van de wandeling volgt eerst een korte tijd het traject van wandeling [3] en dan van wandeling [9], maar ze gaat op de heuvelrug van de windmolens naar rechts. We dalen de heuvelkam van Petrovoúni af, volgen een heel eind de asfaltweg en dan een grindweg, maar uiteindelijk is er weer een prachtig pad gedurende 20 minuten, tot bij de toren van Agia Marína. Verder volgen weer enkele grindwegen, maar ook nog een prachtig pad van nog eens 20 minuten.
De vreemde toren van Agia Marína en het pad vanaf Plagiá  zijn hoogtepunten die aan de wandeling *** geven.
[29 april 2018.]

Tijd: Deze wandeling duurt zo'n 1u45 (EWT) tot bij de toren van Agia Marína en dan nog ruim 1 uur tot in Písses. De totale effectieve wandeltijd bedraagt dus 2u50, maar zoals gewoonlijk kan de totale wandeltijd (TWT) oplopen tot bijna het dubbele - wij deden iets meer dan 5 uur over deze wandeling van 9,78 km

Routebeschrijving: (0u00) Voor alle wandelingen vanuit Chóra vertrekken we van op het hogere parkeerterrein (met  bushalte). We gaan links van het winkeltje Kianos door de pittoreske gewelfde doorgang (de stóa) en komen zo op een minuscuul pleintje, de Piátsa, met het terrasje van het café/estiatório I Piátsa. 

De Piátsa.

De "stoa" die naar het pleintje leidt...

Het straatje links gaat naar het kástro (wandelbord [2]), wij gaan rechts (wandelbord wandelingen [1], [3], [4], [10] en [11]) door een modern gewelf naar het centrum. Na 20 meter houden we rechts; vóór ons zien we de kerk met de rode koepel van Agios Dimítrios, we komen langs de mooie bar + terras En Levkoó en bereiken zo na enkele honderden meter via de Odós A. Lazarídi  het centrale plein, de "platía", met het "dimarchío" of gemeentehuis.
We gaan verder, terwijl we links buigen tussen 2 restaurannetjes, en houden bijna direct rechts van het winkeltje Baxes om de trapstraat omhoog te gaan (een bordje wijst naar de "archaíos léoon", de "oude leeuw"). Na 2 minuten, 16-17 treden voorbij de zacharoplastío (patisserie) Panórama, komen we bij de splitsing van de belangrijke wandelingen [1], rechtdoor, naar de Leeuw en Otziás, en [3], rechts, naar Karthéa (wandelbord).

Het wandelbord voor de wandelingen [1] en [3].

(0u06) We gaan hier rechts in de Odós Ilía Malavózou, een mooie trappenstraat, en volgen dus even het traject van wandeling [3].  Na 14-15 trappen gaan we rechtover rechts omhoog [3] en verder houden we links [3]. Na nog eens 77 treden komen we langs een kapel; net voorbij die kapel en bij twee brandpompen gaat wandeling [3] verder omhoog (wandelbord).

(0u09) Wij gaan hier rechts en nemen dan niet de eerste, maar de 2de trap links (net voor een gewelfde doorgang); we gaan door twee andere kamáres (doorgangen) en nemen dan de 1ste straat links. We buigen rechts en nemen weer de eerste straat links. Een lange trap komt na 1 minuut uit op een betonnen straatje - we gaan even links en nemen de bovenste straat direct rechts. Na 1 1/2 minuut komen we vóór een mooie, oude trap, die ons in een goede 2 minuten tot op de asfaltweg brengt, naast Kea Village: nagenoeg rechtover zien we een houten bordje "Thólos 20' / Kalogerádos 50' / Elliniká 1u45" en daar begint ons pad van wandeling [9].

(0u20) De trap gaat mooi omhoog en komt dan terecht tussen muren waar we geruime tijd verder klimmen - soms zijn de treden uitgehakt in de rots. Na 5 minuten komen we op het asfaltwegje dat op de heuvelkam met de molens loopt, bij de kapel van Agios Athanásios. Hier stonden, vooral rechts maar ook links, 26 molens, het grootste aantal molens bijeen van heel de Cycladen!
We volgen de weg naar rechts en komen dan net naast enkele windmolens uit. Let op: na 6 minuten en tussen 2 + 2 windmolens nemen we het betonwegje links [9]: het wordt een pad en dan een trap. Zo komen we naast enkele huizen, waar we RECHTS op het betonwegje gaan - wandeling [9] volgt hier de grindweg links.
Na
50 meter gaan we dan weer LINKS, op een landwegje.

[Indien we het asfaltwegje op de kruin blijven volgen, dan komen we ook hier uit...]

(0u35) We volgen dit wegje enkele minuten en even voorbij de afslag rechts naar de Kea Sunset homes begint een pad tussen muurtjes. We hebben een mooi zicht op de vele molens op de heuvelkam rechts van ons  - we tellen er ongeveer 12.

 

Een blik achterom op het pad van Petrovoúni, met achteraan de heuvelrug met de molens.

Verderop krijgen we ook uitzicht op de baai van Korissía; het pad loopt nu precies op de heuvelkam van Petrovoúni, zonder veel te dalen of te stijgen.

(0u47) Na een prachtig eind van enkele minuten, soms tussen bloeiende brem, komen we op een landwegje dat we nu nog 6 minuten volgen. We dalen zo tot op de asfaltweg, waar we links gaan.

(0u53) We volgen de weg zo'n 800 meter, komen voorbij het benzinestation van Aegean en bereiken het kleine gehuchtje van Skavonikóla.

(1u04) Hier gaat een betonweg rechts (wegwijzer Agios Nikólaos en Vróskopos, maar geen andere aanduiding). We volgen dit wegje circa 950 meter: na 250 meter wordt het asfalt aarde en na in totaal 950 meter  en in een bocht naar rechts, naast een grote stal in donkere steen, gaat een wegje rechtdoor (oranje stippen).

(1u25) Het wegje wordt gauw een pad, naast een hek [12]; even verder houden we natuurlijk rechts en dan loopt het pad lekker vlak verder. Door het vele groen en de bomen geeft het ons een bijna bucolische indruk.

Het idyllische pad tussen Sklavonikóla en Agia Marína.

Een 6 minuten verder komen we langs de toren van Panachóras.

Overblijfselen van de Panachóras-toren.

Het pad wordt even rotsachtig ter hoogte van een waterput en we lopen dan verder op een grazig pad tussen veel groen. 

(1u31) We komen op mooie treden en even verder houden we links [12]. We beschrijven een wijde bocht naar rechts en dalen nog mooi. We krijgen een mooi uitzicht op de toren van Agia Marína.

We naderen de toren van Agia Marína.

We gaan nog door een hek en na een mooi pad van 20 minuten dalen we tot op een betonwegje - dit is het tracé van de wandeling Mylopótamos - Agia Marína - Písses. Rechts zouden we naar Fléa en Mylopótamos kunnen gaan.
 We gaan links en 2-3 minuten verder komen we rechts van de toren van Agia Marína.

Het gaat hier om een Hellenistische toren uit de late 4de eeuw v.Chr., die een dubbele muur en 5 verdiepingen had. Hij dankt zijn naam aan het kerkje dat ernaast is gebouwd. In recente tijden is hij deerlijk beschadigd geraakt, zodanig dat het nu echt gevaarlijk is er dichterbij te komen.
In april 2018 was de restauratie volop bezig...

 

De toren en het kerkje van Agia Marína.

Op het kruispunt nemen we NIET de linkse weg langs de kerk, en ook NIET het middelste wegje, maar wel helemaal rechts. In 2009 werden er hier houten wegwijzers geplaatst, en het pad heeft nu de nummering [12] gekregen.

De recente bewegwijzering (2009) maakt het wandelen wel makkelijker!

[Rechtdoor kunnen we in 3 minuten naar de bron van Agia Marína gaan: ze draagt de datum 1959 en er zijn opvallend veel drenkbakken en wasplaatsen - het moet hier eertijds heel druk geweest zijn in deze vruchtbare vallei! Daarna keren we terug tot op het kruispunt.]

(1u45) We gaan dus rechts op de landweg ([12] op een paal) - na enkele minuten is er links nog een pad naar de bron van Agia Marína (bordje).
Bij enkele huizen houden we links [12] en we buigen nog twee keer links. De landweg, met af en toe een strook beton, loopt nu licht dalend of licht stijgend verder boven een heel groene en diepe vallei.

(1u58) We komen tussen enkele huizen terecht - dit is het gehucht van Plagiá - en met enige argwaan zien we de weg verder tegen de volgende heuvel omhoog gaan. Maar zo ver moeten we niet gaan, want al 3 minuten gaat er een zijgrindweg links (bordje en [12]].
We passeren een mooie alóni en komen na 3 minuten bij enkele stallen, waar het wegje dood loopt - maar hier gaat weer een mooi pad verder (bordje Písses coast 55' en 2 X [12]).

Een mooie dorsvloer of alóni.

(2u04) Het gaat hier om een prachtig, natuurlijk pad met links een muurtje, dat geleidelijk afdaalt naast een werkelijk prachtige vallei, de vallei van Kremastí. Af en toe is het pad heel mooi geplaveid, vooral in het tweede deel.

 

Het eerste deel van het monopáti tussen Plagiá en Písses.

 

Het mooie, geplaveide deel van het monopáti tussen Plagiá en Písses.

De prachtige vallei van Kremastí, die naar Písses loopt.

We buigen heel geleidelijk naar rechts en de brede, vruchtbare vallei van Písses duikt voor ons op. Verder dalen we sneller, ook op treden, soms wat overgroeid door hoog gras. Gauw zien we het grindwegje in de vallei waar we zullen uit komen, maar toch buigen we nog eerst naar rechts op mooie treden en dan helemaal links om op een pad in de vallei uit te komen. 

De baai en de vallei van Písses, gezien van op de asfaltweg.

Na zo'n 20-21 minuten heel aangenaam afdalen komen we op een beton- en landwegje uit, dat we rechtdoor de vallei in volgen [12], tussen hoge muren, en ten slotte komen we in de bedding uit [12].

(2u25) We volgen de bedding naar rechts en komen na 7 minuten in de hoofdbedding uit, die we nog een 12 minuten naar rechts volgen. We lopen voorbij camping Kéa en komen daarna op het strand van de prachtige baai van Písses uit - naast het restaurant Christóforos. (2u49)

Het strand is breed en zandig, tamarisken zorgen voor schaduw, en er staan banken , afdakjes en parasols.
Rechtover zien we de kust van Attika, en als we heel goed kijken, zien we de tempel van kaap Sounion!

 

Gpx-files:


https://www.wikiloc.com/hiking-trails/kea-ioulida-myli-sklavonikola-agia-marina-plagia-pisses-25517608

https://www.routeyou.com/en/route/view/5392101/hiking-route/kea-ioulida-myli-petrovouni-sklavonikola-agia-marina-plagia-pisses

 

 

 

Voor de printbare versie
met alleen de tekst
in één kolom
hier klikken.